Proje Yönetimi


SENTEZLIVE ERP Programı Proje Yönetim Modülü, işletmenizin kurumsal kaynak planlamasını (ERP) yaparken projelerinizi ayrı yapı içerisinde yönetmenize, maliyetlerini hesaplarınıza ve kaynak planlamanıza olanak sağlar. Projelerinizi ERP sisteminde istediğinizde detayda tanımlayabilirsiniz. ERP Programı Proje Yönetim Modülü sistemle entegre çalışır. Entegrasyon sayesinde istek ve planların takibini de proje bağlı olarak yapmanıza olanak tanımlamaktadır.

Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf yeri ile ilişkili olabilir.Örneğin; bir firmanın toplu olarak yaptığı alımlar birden fazla bölümün ihtiyacını karşılamaya yönelik olabilir. Bu durumda, alım işleminin masraf yerleri ile ilişkisi kurulur ve bu doğrultuda masraf yerlerine dağılımı gerçekleştirilir.

Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda masraf yerlerine dağılımının yapılması proje kayıtları ile kaydedilir. Böylece, hesaplar arası kontroller sağlanır ve uygun raporlar alınır.

Projenin bir diğer amacı da “proje maliyetlerinin” takibi ve böylelikle kontrolünün sağlanmasına yönelik veri girişleri ve raporlamanın yapılabilmesidir. Projeler, köprü, baraj inşaatı, gemi, fabrika yapımı ya da bilgisayar programı gibi yüksek maliyetli ve tamamlanması uzun süren işlerdir. Bu anlamda projelerin zamanlama, kalite ve maliyet açısından yoğun bir denetim altında tutulması gerekliliği açıktır. Bunun için herhangi bir masraf yerinde katlanılan masrafın hangi proje için katlanıldığının sisteme tanıtılması ve bu bilgilerin düzenli olarak raporlanabilmesi önemlidir.

Bir hesap hareketinin belirli dönemler için masraf yerlerine dağıtımının ne şekilde yapılacağı proje kartları ile kaydedilir. Bu dağılım ilişkisi önceden tanımlı bazı katsayılar yardımıyla kurulabildiği gibi belirli dönem sonlarında tespit edilen dağıtım anahtarları yardımıyla da yapılabilir. Böylece proje maliyetleri zamanında izlenir ve raporlanır. 

ERP Programı, Powered by Data Bilgisayar